REPOR – RTVE denuncia les situacions que vivim amb fills/es amb Trastorns de Conducta d’elevada complexitat

AFATRAC
Associació de familiars d’afectats per trastorns de conducta

Ens hem definit com a Associació de familiars d’afectats per trastorns de conducta (TC) derivats de qualsevol problemàtica de salut mental, perquè el que ens uneix no és un diagnòstic, sinó la conducta dels nostres familiars, que fa que la convivència sigui un veritable malson.

Per molt que estiguin diagnosticats de diferents trastorns com Trastorn per Dèficit d’Atenció (TDA), Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), Síndrome Alcohòlic Fetal (SAF), Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), Trastorn Dissocial o Antisocial, Trastorn Negativista-Desafiant (TND), Trastorn del Vincle, Patologia Dual (PD), Trastorn del Neurodesenvolupament… o de vàries d’aquestes problemàtiques, o bé no tinguin cap diagnòstic més enllà del seu visible comportament; ens trobem davant d’un patró comportamental comú:

Noi o noia (amb gran prevalença masculina), biològic/a, o majoritàriament adoptat/da, que ja a la infantesa presenta alteració de comportament. Però sobretot a l’adolescència, i coincidint sempre amb més o menys consum d’alcohol i cànnabis o altres substancies addictives, presenta un gran i sobtat canvi de conducta. Com ara:

 • Fracàs escolar, conflictes a l’escola i abandonament dels estudis, canvi d’amistats, amb escapolides de casa passant nits fora, al carrer gairebé sempre, sense por a res.
 • Manca d’empatia, dificultat per fer amics o pertànyer a colles “normalitzades”, substituint-los per l’apropament a ambients cada vegada més marginals.
 • Comportament impulsiu, desafiant, agressiu. Promiscuïtat sexual que comporta embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. Tot això in crescendo i, a més a més, agressivitat verbal a la família, destrossa de mobiliari i arribant a l’agressió física.
 • Trastorn del vincle o de l’aferrament (“del apego”).
 • Manca de consciència i de responsabilitat a l’hora de valorar les conseqüència dels seus actes, sent molt vulnerables a caure en addiccions i arribant inclús a l’activitat delictiva, la qual cosa comporta la intervenció de la policia, del sistema judicial i l’entrada a presó.
 • Difícils de diagnosticar, no acostumen a tenir trastorns psiquiàtrics ben definits, sinó trastorns de personalitat tampoc ben definits i barrejats com hem explicat a l’apartat anterior, però amb un diagnòstic previ força comú: el TDAH.
 • Trobem diversos diagnòstics amb un mateix perfil, o diagnòstics que canvien amb els temps o segons el facultatiu o centre que els visiti… També sabem que al ser joves, el diagnòstic pot variar amb l’edat.
 • No tenen consciència de malaltia, o sigui, manca d’insight, per tant no s’adhereixen al tractament i les recaigudes són constants.

Aquestes situacions desborden les famílies.

El dia a dia a casa és un conflicte constant.

Lluitem per una vida digna pels nostres fills i filles.

Descarregar  MEMÒRIA AFATRAC 2019

Descarregar  MEMÒRIA Afatrac 2018

Descarregar  MEMÒRIA Afatrac 2016-2017

Notícies recents

VALORS

Manifest

Posem a la vostra disposició el nostre primer document de 15 març 2017, que va ser presentat a les Conselleries de Justícia; Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; i a la Presidenta del Parlament de Catalunya M.Hble. Sra. Carme Forcadell.

Descarregar Manifest Afatrac març 2017 (català) 

Descarregar Manifiesto Afatrac marzo 2017 (castellà)

i el 5 de juliol de 2017 vàrem fer una compareixença al Parlament de Catalunya, a la comissió d’Afers Socials i Salut.

Descarregar Discurs Afatrac al Parlament de Catalunya Juliol 2017 (català)

Descarregar Discurso Afatrac en el Parlament de Catalunya Julio 2017 (castellà)

Anar a la notícia: Compareixença Afatrac al Parlament de Catalunya 5 juliol de 2017

L’octubre del 2018, ja més organitzada l’associació, vam redactar la nostra “carta als Reis” en la que recollíem totes les demandes de les nostres famílies, i vam portar el document a totes les Conselleries i Departaments de la Generalitat de Catalunya. Descarregar AQUÍ el document: AFATRAC a les Conselleries de la Generalitat de Catalunya.

Afatrac

 • AFATRAC actua de forma desinteressada en  totes les seves activitats, sent coherent amb els valors que creiem que ens han de guiar:
  • Humanitat i respecte per a les persones (malalts i familiars).
  • Suport i comprensió per a tots els afectats i afectades.
  • Transparència en totes les nostres actuacions.
  • Neutralitat confessional i ideològica.
  • Coherència en la nostra missió.
  • Respecte a la diversitat i a la resta d’ associacions existents relacionades amb els trastorns i malalties mentals.

 

Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als Centres d’Educació Secundària 2019

MISSIÓ

Posada en comú i suport mutu

en les diferents situacions tan difícils que passem totes les mares i els pares afectats. Es tracta de fer que les experiències de qualsevol de nosaltres puguin ser d’ajuda per a totes i tots.

Informació i assessorament

en tots els temes que ens inquieten: legals, socials, econòmics, educatius…

Assessorament educatiu i psicològic

per poder pal·liar al màxim en un inici el Trastorn de Conducta, i que no esdevingui Greu.

Promoure la creació d’un grup de treball de professionals sanitaris

compromesos a estudiar el perfil dels nostres familiars per tal d’identificar el “trastorn de conducta greu” i promoure protocols d’atenció específics i generalitzats.

Grups de treball en els que es pressioni l’Administració

en temes que creiem indispensables per a ajudar a sortir endavant les vides dels nostres fills i filles: Justícia; Ensenyament; Interior; Treball, Afers Socials i Famílies…

Promoure la creació de recursos terapèutics

idonis, amb contenció, tractament individualitzat i vinculació. Rurals, amb activitats físiques, terapèutiques i laborals. Disposar de centres post hospitalaris per a prosseguir els tractaments, ja siguin recursos de nova creació o bé adequar i/o potenciar els ja existents.

Mantenir i afavorir

tots els contactes possibles amb les diferents associacions i entitats relacionades amb la salut mental i els consum de drogues (Patologia dual) per tal de treballar plegats en la prevenció, tractament i sortides laborals pels nostres afectats.

Comunicació fluida amb la premsa i altres canals de comunicació

per a donar a conèixer els problemes de la Patologia Dual amb trastorn greu de conducta i així afavorir la conscienciació de la societat i l’Administració.