…”Les Escoles de segona oportunitat són un concepte que neix arrel de la publicació per part de la Comissió Europea del Llibre Blanc sobre l’educació i la formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996). L’anomenat popularment Informe Delors, parla d’oferir una segona oportunitat als i les joves