Convenció Nova York: Drets Persones amb Discapacitat

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu

Nacions Unides, Nova York, 2006

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat.

L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

Una discapacitat és la dificultat que tenen les persones amb deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials per participar en la societat en igualtat de condicions amb les altres persones, a causa d’actituds discriminatòries i barreres físiques.

Aquesta Convenció es basa en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els pactes internacionals de drets humans, que reconeixen que totes les persones tenen els mateixos drets i llibertats, sense distinció de cap mena.

Els estats que signen la Convenció es comprometen que es compleixin aquests drets.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat es va signar el 13 de desembre de 2006 a Nova York. L’Estat espanyol la va signar 30 de març de 2007.

Us facilitem el text de la Convenció en Lectura Fàcil AQUÍ per facilitar-ne la comprensió.

i el Text complet de la Convenció AQUÍ .