Pla de millora del sistema d’atenció a la infància, l’adolescència, la joventut i les seves famílies en situació de vulnerabilitat

La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament.

Aquest pla pretén millorar l’atenció, preservar drets, garantir la inclusió social i sobretot fer una societat amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

El pla és fruit del procés de reflexió participada que s’ha fet durant els anys 2019 i 2020 en el que més de 1.500 professionals de diversos àmbits, infants, adolescents, joves i famílies en 85 espais de treball i escolta activa, articulats de forma sectorial i territorialitzada, van fer una reflexió i, posteriorment, una anàlisi del sistema per identificar què cal preservar, quines són les mancances principals i què és imprescindible transformar.

https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/departament_presenta_pla_millora_atencio_infancia_adolescencia_joventut_families.html