TARGETA CUIDADORA

A partir d’aquest 29 de setembre s’ha posat en funcionament a la ciutat de Barcelona la Targeta Cuidadora, amb l’objectiu d’oferir nous recursos i serveis gratuïts a les persones que cuiden algú a la ciutat.

És gratuïta i es pot sol·licitar mitjançant aquest formulari o bé presencialment tant a l’Espai Barcelona Cuida (Viladomat 127) com a qualsevol de les oficines de Vila Veïna que ja existeixen a la ciutat. També s’ha habilitat el telèfon 93.413.21.21 del mateix Espai Barcelona Cuida per resoldre els dubtes que es puguin plantejar en la sol·licitud i obtenció d’aquesta targeta.

Les 14 mesures i serveis gratuïts concrets que en un primer moment inclourà la nova Targeta Cuidadora són els següents:

1- Canal d’informació Infocures.
Com a mínim un cop al mes, les persones amb Targeta Cuidadora rebran informació personalitzada que tingui en compte els seus perfils i necessitats, així com la seva casuística particular, ja siguin notícies d’interès en l’àmbit de la cura, l’agenda d’activitats existents, informació sobre activitats físiques, culturals i de lleure o bé càpsules informatives amb informació pràctica.

2- Assessorament especial per a persones cuidadores.
S’oferirà orientació i assessorament personalitzat per poder resoldre dubtes i preocupacions que sorgeixen en el dia a dia del procés de cura, com per exemple poder assessorar en el moment del diagnòstic d’una malaltia, facilitant informació sobre l’ingrés en centres de dia o situacions de dol, entre d’altres. Aquest assessorament es podrà fer de manera presencial, telefònica o en línia a través de l’Espai Barcelona Cuida.

3- Xarxa BCN de punts de trobada i suport a persones cuidadores.
Les persones que tinguin la Targeta rebran igualment informació sobre els grups, espais de trobada i totes aquelles activitats que els hi poden ser d’interès. La informació i suport estarà adaptada en funció de l’especificitat del tipus de cura i la seva intensitat, amb un criteri de proximitat al lloc on es viu i/o es presta la cura. Especialment s’informarà sobre aquells recursos relacionats amb la millora del seu benestar emocional i físic.

4- Suport emocional telefònic 24h.
El telèfon 93.642.01.24 estarà disponible 24 hores per totes aquelles persones que disposin de la Targeta i estarà atès per persones voluntàries supervisades per un professional de la psicologia.

5- Suport psicològic telefònic.
Les treballadores de la llar i de les cures tindran accés al telèfon de suport i tractament psicològic 93.496.45.09 de dilluns a diumenge de 6.00 a 00.00 hores, que serà atès per professionals de la psicologia.

6- Acompanyament jurídic per a la contractació de persones cuidadores.
L’Espai Barcelona Cuida oferirà informació i acompanyament especialitzat per famílies i treballadores durant tot el procés de formalització d’un contracte laboral de treball a la llar, ja sigui els tràmits que s’han de fer o informació sobre com fer una nòmina, per exemple. L’objectiu és fomentar la regularització de la situació laboral, que la cura es dugui a terme en condicions justes i dignes, així com lluitar contra la precarització laboral, la segmentació del mercat laboral i la feminització de les pobresa o les dobles jornades.

7- Jo t’acompanyo.
S’oferirà un programa específic d’orientació, suport i escolta a la persona cuidadora en funció del tipus de cura que presta. Inicialment es treballarà amb l’Associació de Familiars amb malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) i l’Associació Contra el Càncer (ACC), i seran persones voluntàries que han passat pel procés d’una situació similar les qui faran la prestació a la persona cuidadora que ho sol·liciti. El programa està pensat sobretot per les primeres etapes de la cura, que moltes vegades cal afrontar de manera sobtada. Aquest acompanyament es podrà fer de manera telefònica i en línia, però té una dimensió presencial molt important a partir de l’Espai Barcelona Cuida o bé a partir de les unitats territorials Vila Veïna.

8- Pren-te un descans.
Igualment es posarà en marxa de manera inicial amb l’AFAB i l’ACC un programa adreçat a persones cuidadores sobrecarregades perquè disposin de moments de respir, d’oci i de descans mitjançant l’accés a serveis oferts per entitats especialitzades.

9- Àmbit sanitari.
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona participa facilitant l’activació de serveis que puguin suposar una millora en el suport i en l’experiència de les persones cuidadores a les seves instal·lacions. La intenció és estendre aquesta experiència de manera progressiva a la resta d’hospitals de la ciutat.

10- Farmàcies.
També s’iniciarà amb un programa que començarà a La Marina i a Trinitat Vella. La intenció es oferir gratuïtament les persones grans cuidadores, sobrecarregades o en situació de vulnerabilitat un sistema personificat de dosificació per tal de revisar la seva farmaciola i acompanyar-les en aquest procés, incloent xerrades beneficioses com ara el bon ús dels medicaments i el dolor i l’insomni, per exemple, amb la voluntat igualment que s’estengui progressivament a la resta de farmàcies comunitàries associades a les zones Vila Veïna.

11- Biblioteques.
Inicialment a dues biblioteques de la xarxa municipal, la Jaume Fuster i la de Vilapicina i La Torre Llobeta, amb l’objectiu igualment que s’estengui a la resta de la ciutat de manera progressiva, aquests equipaments oferiran atenció personalitzada a les persones cuidadores com poden ser l’accés gratuït al servei de préstec de llibres a domicili o bé informació sobre el fons específic existent de llibres i material audiovisual vinculats a la cura.

12- Mercats.
A través de la Targeta Cuidadora les persones rebran informació sobre el servei de venda en línia i el servei de repartiment a domicili, així com les condicions d’accessibilitat de cadascun dels mercats més propers. A més a més, els 39 mercats municipals habilitaran unes hores tranquil·les durant els matins dels dimecres perquè les persones cuidadores puguin fer la compra de manera més tranquil·la i fins i tot acompanyades de les persones que cuiden. Durant aquestes hores, per exemple, es desconnectarà el fil musical, s’aturarà l’ús de la megafonia als establiments, s’apagaran les pantalles digitals i es reduirà la intensitat lumínica i l’ús de màquines que provoquen sorolls, entre d’altres.

13- Àmbit esportiu.
Es desenvoluparà una línia d’activitat específica ‘Cuidat als Parcs’ amb pràctiques esportives a l’aire lliure per millorar el benestar de les persones cuidadores. En segon terme, en dues zones de la ciutat properes a les unitats territorials de Vila Veïna s’oferiran avantatges en l’accés als equipaments esportius municipals per a persones cuidadores.

14- Mobilitat.
S’oferirà a les persones en situació de sobrecàrrega la possibilitat de fer una aturada transitòria d’aproximadament 10 minuts per acompanyar a les persones que cuiden, pujar-les i assistir-les als seus domicilis o bé als serveis especialitzats com poden ser els centres sanitaris o de dia.

Per a qualsevol dubte o pregunta sobre la Targeta Cuidadora, cal que us poseu en contacte amb el Barcelona Cuidabarcelona.cuida@bcn.cat , telèfon 93 413 21 21.

Per a més informació: