TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT, BAIX RENDIMENT I FRACÀS ESCOLAR

18/4/2021

TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT, BAIX RENDIMENT I FRACÀS ESCOLAR EN ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EN ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO).

Miquel Casas MD. PhD.

“El Projecte de Recerca “Trastorns del Neurodesenvolupament, Fracàs Escolar i Alteracions de Conducta en Alumnes d’Educació Primària i ESO” té, com a objectiu principal, delimitar la rellevància dels Trastorns del Neurodesenvolupament en el Baix Rendiment, el Fracàs Escolar i les Alteracions de Conducta en una població d’alumnes de entre 6 a 16 anys que no assoleixen les competències especifiques marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a cada cicle acadèmic.
Aquest projecte ha estat realitzat pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (Departament de Psiquiatria de la UAB) i pel Grup de Recerca en Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en escoles i IES públics i concertats de Catalunya (aprox.12.000 escolars) durant els cursos escolars 2011-2020.”

“Els resultats indiquen que el baix rendiment escolar que tenim a Catalunya es principalment degut a que aquí no es diagnostiquen ni es tracten adequadament els Trastorns del Neurodesenvolupament (Espectre Autista, TDAH, dislèxies, discalculies, disgrafies, trastorns de la comunicació,etc., amb les alteracions de conducta associades), que presenten entre un 18% i un 20% de la població escolar (aquests percentatges son similars als de tots els països desenvolupats, si bé els que presenten bons resultats acadèmics tenen una activa política de detecció precoç, diagnòstic i tractament d’aquests trastorns, política que clarament manca a Catalunya).
Els Trastorns del Neurodesenvolupament no diagnosticats ni tractats, a més de ser responsables del baix rendiment i el fracàs acadèmic, estan directament relacionats amb l’abandonament escolar, amb l’elevat consum de cànnabis i begudes alcohòliques, amb els embarassos no desitjats, amb la dificultat per aprovar el permís de conduir, amb les conductes de risc i l’accidentalitat viària, amb la violència adolescent de causa no psicòtica (maltractament a pares i familiars, violència de gènere, conductes antisocials, pertinença a bandes urbanes, etc.) i, actualment, es pot considerar que son la major causa de l’atur laboral “estructural” entre els joves.”

Tot el document AQUÍ : Trastorns-Neurodesenvolupament-Baix-Rendiment-Fracas-Escolar

I també el Vídeo de la intervenció del Dr Miquel Casas: https://youtu.be/eWMMd730Z04