Comissió de drets de les persones discapacitades. Col.legi Advocats de Barcelona

El dimecres dia 29 de novembre de 2017 l’advocat Sr. Puigdollers ens va convidar a la presentació de la “Comissió dels drets de les persones discapacitades”, creada recentment:

 CARTELL (2)

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d47dc4efc01bb095ae944b2a0eba60c85a80a85fdb84d11ffd1a98574acffec34b86c850839a5b9fbb6234004528464693172eecffe89caed5

Els ponents van ser:

Núria Flaquer  Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB

Xavier Puigdollers, Advocat, vicepresident de la Junta Gestora de la Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitats

Catalina Devaras, Relatora del Conveni de Drets de les Persones amb Discapacitats (en video) 

Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona

El més impactant va ser la intervenció de la Síndica de Barcelona, la Sra. Assumpció Vilà, que va parlar de Afatrac, de l’impressió que li va produir la trobada amb nosaltres i la necessitat que hi havia de que els advocats promoguessin a sensibilització de la societat i disminuir el desemparament jurídic en les que es troben els discapacitats sobre tot psíquics. Va parlar de que un tant per cent elevat de les queixes que rep es refereixen a persones amb discapacitat i li preocupen sobre tot els sense sostre de Barcelona, malat mentals ja quasi bé tots ells, com la síndrome de Diógenes, i la drogoaddicció i els trastorns de personalitat…sense suport jurídic tots ells i candidats a topar.se amb la justícia molt sovint.

El Sr. Puigdollers es va referir als drets de totes les persones i de les discapacitades.

A l’acabar, vàrem poder parlar amb la Sra. Nuria Flaquer, la diputada, amb qui vàrem quedar en anar a saludar-la un dia i ens vàrem posar a la seva disposició pel que calgués després de presentar-nos. (hi anem el dia 25 de gener)

Vàrem conèixer també al Sr. Antoni Galiano, responsable jurídic de L’institut Municipal De Persones Amb Discapacitat. També tenim previst anar a veure’l.