TV-3 va fer un gran desplegament de mitjans per a la divulgació i la normalització dels problemes de salut mental. Fins aquí el meu agraïment. Al seu dia es van oferir persones i associacions de familiars per explicar el dia a dia amb trastorns mentals d’alta complexitat, però no van