AFATRAC
Associació de familiars d’afectats per trastorns de conducta

Què són els trastorns de conducta

Ens hem definit com a Associació de familiars d’afectats per trastorns de conducta derivats de qualsevol patologia mental, perquè el que ens uneix no es un diagnòstic, sinó la conducta dels nostres familiars, que fa que la convivència sigui un veritable mal son.

Per molt que estiguin diagnosticats de diferents trastorns (TDA, TDAH, SAF, TEA, dissocial, negativista-desafiant, del vincle, etc., o varies d’aquestes patologies, o bé no tenir cap diagnòstic més enllà del seu visible comportament. Ens trobem davant d’un patró comú:

Noi o noia (amb gran prevalença masculina), biològic o adoptat, (adoptats en majoria), que, ja en la infància presenten alteració de comportament. Però sobretot en l’adolescència i coincidint sempre amb el consum de alcohol i cànnabis o altres substancies additives, que, en més o menys grau, presenten un gran i sobtat canvi de conducta. Com ara:

 • Fracàs escolar, conflictes a l’escola i abandonament dels estudis, canvi d’amistats, amb escapolides de casa passant nits fora, al carrer gairebé sempre, sense por a res, promiscuïtat sexual que comporta embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. Tot això in crescendo, i a més a més, agressivitat verbal a la família, destrossa de mobiliari i arribant a l’agressió física.
 • Manca d’empatia per fer amics o pertànyer a colles “normalitzades”, substituint-los per l’apropament a ambients cada vegada més marginals.
 • Comportament impulsiu, desafiant, agressiu, del vincle (del apego) i violent.
 • Manca de consciència i de responsabilitat a l’hora de valorar la conseqüència dels actes, sent molt vulnerables de caure en addiccions i arribant inclús a l’activitat delictiva, la qual cosa comporta la intervenció de la policia, del sistema judicial i l’ entrada a presó.
 • Difícils de diagnosticar, no acostumen a tenir malalties psiquiàtriques ben definides, sinó trastorns de personalitat tampoc ben definits i barrejats: dissocial, límit, negativista-desafiant, de trencament del vincle, síndrome alcohòlic fetal… però amb un diagnòstic previ força comú: el TDAH.
 • Trobem diversos diagnòstics amb un mateix perfil, o diagnòstics que canvien amb els temps o segons el facultatiu o centre que el visiti… També sabem que al ser joves, el diagnòstic pot variar amb l’edat.
 • No tenen consciencia de malaltia, per tant, no s’adhereixen al tractament, i les recaigudes son constants.

Aquestes situacions desborden a les famílies. La vida a la llar és un conflicte costant

VALORS

Manifest

El nostre primer document, el que va ser presentat a les conselleries de Justícia, Treball i Afers Socials, Salut, a la presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell…...

Descarregar Manifest (català) 

Descarregar Manifest (castellà)

i el 5 de juliol de 2017 varem fer una compareixença al Parlament de Catalunya, a la comissió d’Afers Socials i Salut.

Descarregar Discurs al Parlament de Catalunya.

Descarregar discurs al Parlament de Catalunya en castellà

Anar a la noticia:

Compareixença al Parlament de Catalunya 5 juliol de 2017

Afatrac

 • AFATRAC actua de forma desinteressada en  totes les seves activitats, sent ben coherent amb els valors que creiem que ens han de guiar:
  • Humanitat i respecte per a les persones (malalts i familiars).
  • Suport i comprensió per a tots els afectats.
  • Transparència en totes les nostres actuacions.
  • Neutralitat confessional i ideològica.
  • Coherència en la nostra missió.
  • Respecte per a la diversitat i la resta d’ associacions existents relacionades amb els trastorns i malalties mentals.

MISSIÓ

Posta en comú i suport mutu

en les diferents situacions tan difícils que passem tots els pares afectats. Es tracta de fer que las experiències de qualsevol de nosaltres pugui ser d’ajuda per a tots.

Informació i assessorament

en tots els temes que ens inquieten: legals, socials, econòmics, educatius…

Assessorament educatiu i psicològic

per poder pal·liar al màxim en un inici el Trastorn de Conducte, i que aquest no esdevingui a Greu.

Promoure la creació d’un grup de treball de professionals sanitaris

compromesos en estudiar el perfil dels nostres familiars per tal de identificar el “trastorn de conducta greu” i promoure protocols d’atenció específics i generalitzats.

Grups de treball en els que es pressioni a la Administració

en temes que creiem indispensables per a ajudar a sortir endavant les vides dels nostres fills. En Justícia, Ensenyament, Interior, Afers socials i Treball…

Promoure la creació de recursos terapèutics

idonis, amb contenció, tractament individualitzat i vinculació. Rurals, amb activitats físiques, terapèutiques i laborals. Disposar de centres post hospitalaris, per a prosseguir els tractaments, de nova creació o be adequar i/o potenciar els ja existents.

Mantenir i afavorir

tots els contactes possibles amb les diferents associacions i entitats relacionades amb la salut mental i els consum de drogues (Patologia dual) per tal de treballar plegats en la prevenció, tractament i sortides laborals pels nostres afectats.

Comunicació fluida amb la premsa i altres canals de comunicació

per a donar a conèixer els problemes de la Patologia Dual amb trastorn greu de conducta per afavorir la conscienciació de la Societat i la Administració.